bolster-vervolg

Engels

Internationalisering, groeiende mobiliteit en de uitbreidende mogelijkheden om te communiceren via de nieuwe media, ook binnen het onderwijs, is een feit. Als Bolster vinden wij dat wij daar op moeten anticiperen. En het past ook goed bij onze visie, waar wij kinderen willen voorbereiden op hun toekomstige (werk)plek in de maatschappij wereldwijd. Een goede basiskennis van het Engels zorgt tevens ook voor een betere aansluiting op het Voortgezet Onderwijs. Zo zijn er steeds meer richtingen waar kinderen kunnen kiezen voor Tweetalig Onderwijs. De Bolster wil graag haar leerlingen de kans bieden hierin succesvol te zijn. Vandaar dat wij leerlingen vanaf groep 1 Engels aanbieden. Op een speelse manier wordt het Engels bij ons op school aangeboden. Via CLIL- activiteiten (Content and Language Integrated Learning) wordt het Engels in de klassen vorm gegeven. Naast deze activiteiten in de klas hebben wij ook een tweede leerlijn voor kinderen, die het Engels al goed beheersen. Deze kinderen kunnen als ze dat willen, gaan meedoen aan het Anglia-examen.

Verder hebben wij contacten met scholen in het buitenland en hebben we elk jaar een project met een feestelijke afsluiting.

Meer details in de schoolgids