bolster-vervolg

Ouderbijdrage

Basisonderwijs wordt in Nederland volledig door de overheid bekostigd. Toch zijn er uitgaven waarvoor geen geld beschikbaar gesteld wordt: activiteiten als het eindfeest, het afscheid van groep 8, de sinterklaasviering, de kerst- en paasvieringen en sportactiviteiten. Deze zijn alleen mogelijk dankzij de ouderbijdrage.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u informatie over de hoogte van de ouderbijdrage.

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar we hopen dat iedereen deze zal betalen. U ontvangt het betalingsverzoek van de ouderraad. Kinderen kunnen niet uitgesloten worden als de bijdrage niet wordt betaald.

Voor vragen over de ouderbijdrage kunt u terecht bij de penningmeester van de ouderraad.

Naast deze bijdrage is er ook nog sprake van een verplichte bijdrage als uw kind overblijft op school. Het overblijven voor de kinderen is niet verplicht. Het is goed om te weten dat u eventueel een andere keuze kunt maken. Als de kinderen overblijven bij ons op school dan lunchen de kinderen in de middagpauze samen met de leerkracht, waarna ze buiten gaan spelen. Het buiten spelen gebeurt onder verantwoording van een teamlid. Ouders wordt gevraagd op vrijwillige basis tegen een vergoeding de teamleden te helpen als pleinwacht. Verder ondersteunt de organisatie Sportivate ons tijdens het buitenspelen met spel- en bewegingsactiviteiten.

In de jaarkalender staan de gegevens van de pleinwachtcoördinator en penningmeester genoemd.

Interesse?

Bezoek onze school!