bolster-vervolg

Onze identiteit

De Bolster is een open Protestants Christelijke school. Bij ons op school is een grote diversiteit in levensovertuiging en geloofsbeleving. Dat voelen wij als een verrijking. In die veelkleurigheid durven wij ook kleur te bekennen. Onze missie en onze identiteit zijn daarin onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit onze missie en de daarbij behorende kernwoorden ‘respect, eigenaarschap en samenwerken’ is er verbintenis  met onze identiteit en de bekende  woorden uit de Bijbel ‘geloof, hoop en liefde’.

Hoewel in onze tijd veel mensen niet meer actief bij een kerk zijn betrokken, heeft onze samenleving veel tradities, normen en waarden die voortkomen uit het christelijke gedachtegoed. We hechten er waarde aan om de kinderen de christelijke waarden en normen over te dragen. Respect hebben voor elkaars geloof en de tradities en gebruiken die daarbij horen, is voor ons vanzelfsprekend. Wij accepteren ieder kind zoals het is, omdat elk kind een uniek is met een eigen bestaansrecht.

Dat we een christelijke school zijn, merk je aan onze dagopeningen, vieringen, lessen en onze omgangsregels. Door wie we zijn en wat we doen, accepteren we elkaar en hebben we respect voor de wereld om ons heen.

Vanuit onze christelijke identiteit en in samenhang met onze kernwoorden respect-eigenaarschap en samenwerken vinden wij het belangrijk dat er aandacht is voor:

  • Talentontwikkeling
  • Zorg voor de individuele leerling
  • Ontmoeting met andere geloven
  • Respect van ieders eigenheid
  • Zingevingsvragen
  • Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en keuzemogelijkheden

Interesse?

Bezoek onze school!