bolster-vervolg

Onderbouw

Er is in alle groepen veel aandacht voor een positieve sfeer en relatie met de kinderen. Dit is de basis voor elk kind om tot leren te komen. In de groepen 1 en 2 werken we thematisch. Bij elk thema hoort een rijke leeromgeving met diverse thematische hoeken. Bij het inrichten van de hoeken worden de kinderen betrokken. Initiatieven en ideeën van de kinderen worden aangegrepen en vormen mede het aanbod binnen het thema. Ook maken wij gebruik van de methode Kleuterplein als bronnenboek om een thema uit te werken. Bij elk thema stellen we een aantal kerndoelen centraal op het gebied van taal, rekenen en motoriek waar we met de kinderen aan werken. Het aanbod bestaat uit begeleide betekenisvolle en (inter-)actieve activiteiten binnen het thema. Daarbij stimuleren we de eigen creativiteit en leren kinderen oplossingsgericht om te gaan met problemen waar ze tegen aan lopen. Hierin is het leren door middel van (rollen)spel ook een belangrijke component. De leerkracht leert de kinderen om op een respectvolle manier met elkaar samen te spelen of samen te werken. De leerkracht begeleidt het spelen en ontdekken van de kinderen. Hierbij horen ook buitenlessen , leskisten over de natuur en ander aanbod dat we elk jaar opnieuw bepalen. Vanaf groep 1 wordt er ook Engels aangeboden aan de kinderen. We gebruiken hiervoor de methode “Take it easy”. De Engelse woorden en zinnen worden binnen het thema of een bekende context aangeboden zodat de kinderen het zich snel eigen maken.

In de groepen 1 en 2 leggen we de basis voor zelfstandigheid bij de kinderen. De leerkrachten stimuleren de zelfstandigheid van de kinderen bij diverse activiteiten; schoenen strikken, spullen opruimen maar ook zelfstandig leren kiezen en plannen van een activiteit. In de groepen 1 en 2 zetten we ook i-Pads of computers in tijdens ons lesaanbod. Het leren in de groepen 1 en 2 is een combinatie van ontwikkelingsgericht leren op alle vormingsgebieden en omgaan met nieuwe media. Zo leggen we samen de basis voor het leren vanaf groep 3 en bereiden we de kinderen voor op leren rekenen, lezen en schrijven.

Meer details in de schoolgids