bolster-vervolg

Talentontwikkeling

Wij willen de kinderen bij ons op school een stevige basis meegeven aan kennis en vaardigheden die nodig zijn om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Samen leven, samen leren en samen communiceren vinden wij belangrijk op school, zodat we straks met vertrouwen en nieuwsgierigheid naar de wereld kijken.

Vanuit onze drie kernwoorden willen wij met de leerlingen, de ouders en het team van De Bolster invulling geven aan het onderwijs bij ons op school voor nu en in de toekomst.

RESPECT
Waardering voor elkaar
Structuur en veiligheid bij het werken en spelen
Verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving
In contact komen met andere religies en culturen
EIGENAARSCHAP
Regie over eigen leven
Afstemming met ouders over het leerproces
Transparant en kwaliteitsgericht onderwijsbeleid
Wereldburgerschap
SAMENWERKEN
Talenten inzetten, vergroten en elkaar helpen
Communicatie tussen kinderen, ouders en team
Integraal onderwijs-, opvang- en zorgaanbod
Maatschappelijke betrokkenheid

Dat betekent dat wij onderwijs bieden wat kinderen kansen geeft om talenten te ontwikkelen. Dat betekent enerzijds leerlingen in staat stellen te ontdekken op welke gebieden ze eventueel specifieke talenten hebben en anderzijds leerlingen faciliteren die een specifiek talent willen uitbouwen.

Wij hebben daarom een breed lesstofaanbod op onze school om de talentontwikkeling bij kinderen te stimuleren. Aandacht voor talentontwikkeling is belangrijk omdat het een investering is in de toekomst. Juist door een kind te erkennen in zijn eigenheid, krijgt hij of zij zelfvertrouwen en kan het zijn talent ontwikkelen. Het gaat daarbij om talent in de breedste zin: cognitief, sociaal, creatief. Het kind krijgt zo meer kansen om zichzelf te ontplooien.

Cognitief gebied

Op onze school is een breed lesstofaanbod voor de kinderen die meer aan kunnen op cognitief gebied. Zo werken wij met compactlijnen in de klas en is er een plusklas voor de kleuters, de Kangoeroeklas en een plusklas vanaf groep 3, de Talentklas 2.0.

Sociaal gebied

Op onze school is een breed lesstofaanbod voor de kinderen om hun talent te ontwikkelen op sociaal gebied. Zo zijn wij een Kanjerschool, werken wij met de gelukskoffer, hanteren wij coöperatieve werkvormen in de klas, is er een leerlingenraad, doen wij mee aan projecten met een grote maatschappelijke betrokkenheid zoals de Missing Chapter Foundation, waarbij je nadenkt over vraagstukken als armoede, gezondheid en klimaat en organiseren wij samen met de kinderen elk jaar een goed doel. Door dit lesstofaanbod leren kinderen voor hun mening op te komen, om begrip te tonen voor een ander, om na te denken over het ontstaan en oplossen van conflicten, om dingen voor elkaar krijgen, om initiatief te nemen en om processen aan te sturen.

Creatief gebied: kunst & cultuur en sport & beweging

Op onze school is een breed lesstofaanbod voor de kinderen om hun talent te ontwikkelen op creatief gebied. Zo bieden wij bij ons op school cultuureducatie, filosofie – en programmeerlessen aan. Kinderen leren door deze lessen flexibeler en oplossingsgerichter in het leven te staan. Daarnaast hebben wij een vakdocent gymnastiek en doen wij mee met diverse sporttoernooien. Verder wordt er drie keer in de week tijdens de middagpauze sportactiviteiten aanboden. Daar kunnen kinderen op vrijwillige basis gebruik van maken.

Meer details in de schoolgids