bolster-vervolg

Ouderraad

De Ouderraad van Basisschool De Bolster bestaat uit 10 tot 12 enthousiaste ouders. Zij zetten zich samen met leerkrachten in voor allerlei activiteiten die van De Bolster een extra leuke school maken. Denk aan vieringen zoals Kerst, Pasen en Sinterklaas, sportactiviteiten, projecten, de ateliers  en de verkeersveiligheid.

De gehele Ouderraad vergadert acht keer in het schooljaar bij één van de ouders thuis. Hiernaast hebben de commissies hun eigen overleg om de activiteiten waarvoor zij verantwoordelijk zijn te organiseren.

Tot slot heeft de Ouderraad een voorzitter en een penningmeester, die banden hebben met de MR en de directie waardoor de activiteiten goed aansluiten op het schoolbeleid en jaarprogramma.

In de jaarkalender staan de namen van de leden van de OR genoemd.

Interesse?

Bezoek onze school!