bolster-vervolg

Midden- en bovenbouw

Groepen 3 t/m 8

In groep 3 en 4 ligt het accent op het automatiseren van de basisvaardigheden in de vakken lezen, rekenen, schrijven en taal. Het is belangrijk om hier een basis in aan te leggen, zodat de kinderen vanaf groep 5 klaar zijn om deze kennis in te zetten en uit te breiden in het aanbod van de wereld-oriënterende vakken. Naast kennis vinden wij het bij ons op school ook belangrijk om leerlingen vertrouwd te laten raken met vaardigheden die nodig zijn in de toekomst, de zogenaamde 21st century skills. Op onze school maken wij bijvoorbeeld gebruik van coöperatieve werkvormen om het samenwerken te bevorderen en hebben wij een leerlijn programmeren voor de groepen 5 t/m 8. Verder is er veel ruimte voor talentontwikkeling bij ons op school.

Verder krijgen alle groepen twee keer per week gymnastiek van een vakdocent. En wordt er Engels gegeven in de groepen 1 t/m 8. 

Meer details in de schoolgids