bolster-vervolg

Midden- en bovenbouw

Groepen 3 t/m 8

In groep 3 en 4 ligt het accent op het automatiseren van de basisvaardigheden in de vakken lezen, rekenen, schrijven en taal. Het is belangrijk om hier een basis in aan te leggen, zodat de kinderen vanaf groep 5 klaar zijn om dit uit te breiden in het aanbod van de wereld-oriënterende vakken en het omgaan met verschillende informatiebronnen. Verder is er veel ruimte voor talentontwikkeling bij ons op school.

Verder krijgen alle groepen twee keer per week gymnastiek van een vakdocent. En wordt er Engels gegeven in de groepen 1 t/m 8. 

Meer details in de schoolgids

2019-2020

2019-2020